Att överkomma blockeringen

En ambition med den här bloggen är att försöka inspirera till ett annorlunda sätt att lägga upp lektioner och nu har turen kommit till våra stressade ungdomar.  Yoga, meditation och mindfulness blir allt vanligare i skolans värld, ofta på initiativ av enskilda lärare som vill att elever ska hitta ett lugn och fokusera lättare. På skolan där jag jobbar har en kollega, Lotta, tagit initiativet. Kan dessa övningar vara en pedagogisk form för lustfyllt lärande lämpad för ungdomar i dagens och morgondagens skola?

Negativ stress har blivit ett påtagligt problem bland högpresterande elever i gymnasiet, på Täby Enskilda Gymnasium arbetar vi därför förebyggande med detta problem. Att i skolans värld bli bedömd för allt du gör känns som tortyr för vissa elever, med följd att både studielust och inre motivation försvinner. Några går till kuratorn för att de mår dåligt, andra är så uppjagade att de inte kan ta emot återkoppling. Eleven upplever att de tränar hela sin fritid och offrar vanliga nöjen för, som de upplever det, en enda chans. När det väl är dags att göra “den enda” sak de övat för klarar de inte av det, kanske inför en lärare som, enligt dem, inte kommer att visa någon förståelse eller förlåta. Vi  pedagoger gör förstås vad vi kan och förklarar att förmågor testas flera gånger. Att slutgiltig bedömning av kunskap inte görs förrän i slutet av kursen och inte efter ett första utvärderingstillfälle. Elever riskerar att bli blockerade och kan inte komma vidare om läraren inte lyckas sänka affektnivåerna.

Men finns det sätt att överkomma blockeringen? Den blockering som gör att elever inte kan använda sin förmåga då de behöver den som mest. För psykologen Csikszentmihayi ligger lösningen i vad han kallar för ett ”flow”, vilket han definierar som ett ”helt fokuserad tillstånd,” där du är “i zonen” och det inte verkar finnas några felsteg. Men hur kommer man dit och hur stannar man där?

Perfekt balans
Det finns faktorer som framkallar ett “flow” enligt Csikszentmihayi. Utmaningen behöver matcha dina färdigheter och förmågor. En för stor utmaning som inte matchar dina förmågor framkallar ångest, men en stor utmaning där förmågan finns tillgänglig framkallar ett “flow”. Nästan alla har någon gång upplevt ett “flow”, på det ena eller andra sättet, men det kluriga är att det sällan är något du är medveten om förrän det försvunnit och om du inte vet hur du hittade dit, hur ska du då hitta tillbaka? Helst ska du ha nycklarna för att hitta tillbaka till detta fokuserade tillstånd så att du kan nå dit när som helst. Det verkar som att kompetens och en trygghet inför utmaningen är en av nycklarna. Enligt Csikszentmihayi´s forskning blir resultatet inte bra om förmågan inte matchar utmaningen, men intressant nog är det en balansgång.

“När utmaningen är betydligt större än våra förmågor bli vi oroliga och får ångest. När utmaningen är betydligt lägre än våra förmågor blir vi istället uttråkade.”

Även Skolinspektionen har gjort en liknande sammanställning av aktuell forskning.

”Lärandemiljön bör vara tillräckligt utmanande för att nå just bortom elevens rådande nivå och kapacitet. Framgångsrika lärandemiljöer bygger på ändamålsenliga förväntningar, tillit och förstärkande motivation för att bland annat utveckla elevens självupplevda kapacitet. Tilltro till elevernas förmåga är dock inte tillräckligt i sig, utan måste kombineras med ett aktivt stöd från lärarens sida. För höga förväntningar riskerar annars att leda till rädsla och överdriven press, vilket i sin tur tenderar att premiera ytlärande framför fördjupat lärande.” sid 9-10

De sju förutsättningarna för ett ”flow” är enligt Csikszentmihayi:

1. Möjligheten att klara av uppgiften
2. Möjlighet att koncentrera dig på uppgiften
3. Tydliga mål med uppgiften
4. Direkt återkoppling
5. En känsla av kontroll
6. En låg affektnivå
7. En förändrad känsla av tid

Inget nytt koncept
Det är inte särskilt förvånande, men “flow” är inget nytt koncept och härstammar från andliga och filosofiska tankar som funnits mycket länge. Studier har visat att t.e.x meditation är ett utmärkt exempel att försätta personer i ett tillstånd av lugn, och det verkar som att försätta sig i ett lugnt tillstånd hjälper till att stänga ute onödiga intryck, intryck som kan vara ångestframkallande och motverka ett “flow”- och din förmåga att vara kreativ. Det är inte särskilt förvånande att mindfulness, eller “att vara medveten om dina handlingar och att vara helt absorberad av varje handling” t.om. finns på schemat i många skolor. Begreppen spänningsreglering och mental träning finns redan i gymnasieskolan, t.ex. som centralt innehåll i Idrott och hälsa.

När du sover, sov. När du äter, ät. När du skriver, skriv. Försök inte att tänka för långt fram, eller tillbaka, var bara i nuet. För många kreativa personer och t.ex. konstnärer särskilt, verkar ett nästan hypnotiskt tillstånd vara mycket viktigt.

När vi blir nästan besatta av saker som vi inte kan sluta tänka på, något vi vill åstadkomma, kanske vi automatiskt även blir besatta av rädslan för att misslyckas. Plötsligt har det vi egentligen är riktigt duktiga på blivit det svåraste som finns. Det är i dessa sammanhang Csikszentmihalyi beskriver att vi kommer i vägen för oss själva och blir våra största fiender.

Kanske är framtidens kunskapsväg att balansera yttre kunskap med inre kunskap? Enligt Yvonne Terjestam, psykolog och pionjär i Sverige med stillhetsforskning i skolan, påverkar Yoga, meditation och mindfulness hur man tar till sig, men också hur man producerar kunskap.

Sugen på mer?
Lyssna gärna på Skolministeriets spännande program om Mindfulness i skolan
och titta på Csikszentmihayi´s föreläsning. Jag tipsar även om en intressant rapport från Göteborgs universitet angående spänningsreglering och mental träning i gymnasieskolan.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s